انتخاب واحد نیمسال اول 97-96

نویسنده: فناوری اطلاعات.

 

انتخاب واحد نيمسال اول 97-96 به شرح ذيل اعلام مي گردد،لذا مطالعه دقيق اين اطلاعيه و رعايت مفاد آن الزامي است.

شروع انتخاب واحد از تاريخ 96/06/12 الي 96/06/22 >>>>  کلیه مقاطع 

شروع حذف و اضافه از تاريخ 96/07/10 الي 96/07/13 >>>>  کلیه مقاطع 

زمانبندی کلاسها

شروع کلاسها : 96/06/25

پایان کلاسها : 96/10/14

شروع امتحانات : 96/10/16

پایان امتحانات : 96/10/28

 

******************************************************************

 

تذکرات آموزشي

 

1-داشتن آگاهي کامل از وضعيت تحصيلي ( شامل تعداد ترم هاي مشروطي ، تعداد واحد هاي گذرانده شده ، معدل کل و ... ) از ضروريات امر تحصيل مي باشد . لازم است از طريق سايت اينترنتي موضوع را پيگيري و اطلاع کامل حاصل نماييد .

2-دانشجويان نظام دوره اي مشروطي « معدل کمتر از 12 » فقط مي توانند با رعايت ساير مقررات تا سقف « 14 » واحد انتخاب نمايند . و در صورت عدم رعايت و انتخاب بيش از سقف مجاز ، آموزش در هر مرحله اي از تحصيل که اطلاع يابد برابر مقررات اقدام به حذف واحدها تا سقف مجاز نموده و وجه شهريه هم به هيچوجه مسترد نخواهد شد.

3-دانشجويان در انتخاب دروس دقيقاً پيش نياز و هم نياز را رعايت نموده در غير اين صورت عواقب ناشي از آن به عهده ي دانشجو ميباشد.

4-دانشجويان مقطع کارشناسي در هنگام انتخاب واحد مجاز به انتخاب همزمان دو درس از گروه معارف اسلامي نمي باشند و فقط بايد يکي از دروس زير را انتخاب نمايند.در صورت عدم رعايت تذکر فوق يکي از دروس حذف و شهريه نيز مسترد نخواهد گرديد.

1-تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران2-انديشه اسلامي - 3تفسير موضوعي قرآن4-تاريخ تحليلي صدر اسلام

5-اخذ درس تاريخ فرهنگ وتمدن اسلام و ايران براي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ناپيوسته ورودي مهر 1390 به بعد الزامي مي باشد و در صورت عدم انتخاب اين درس دانشجو فارغ التحصيل نمي گردد.

تذکرات مالي

 

1-قبل از انتخاب واحد مي بايستي بدهي ترم هاي گذشته و شهريه ترم جاري واريز گردد.

2-تاريخ پيگيري تخفيفات دانشجوئي از 01/08/ 96  الي 96/08/30 مي باشد لذا دانشجوياني که پس از اين تاريخ مراجعه نماييند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3-هزينه شهريه متغير براي افرادي که ميخواهند با چک اقدام نمايند به صورت :

با چک : دو ماهه به تاريخ 96/07/20 يا 96/08/20 در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامي محمود آباد.

بدون چک: چک ضمانتي به مبلغ %120 مبلغ شهريه و در چهار قسط در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامي محمود آباد و بدون تاريخ.

4-جهت تخفيف دانشجويي شهريه از تاريخ 96/07/20 لغايت 96/08/20 به واحد مالي، امور شهريه دانشگاه مراجعه فرماييد.

5-نامه هاي دريافتي از اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان محمودآباد را تا تاريخ96/08/15 به امور شهريه تحويل دهيد.

 

تاكيد مي شود دانشجويان عزيز 10 ( ده ) روز بعد از پايان رسمي انتخاب واحد حتماً به سايت دانشگاه جهت اطلاع از آخرين وضعيت تغييرات و جابجايي دروس انتخابي خودشان به علت حد نصاب نرسيدن كلاس ها مراجعه نمايند.

 

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.