آخرین روز دفاع در نیمسال جاری

نویسنده: فناوری اطلاعات.

قابل توجه دانشجویانی که مایلند در نیمسال جاری از پایان نامه خود دفاع نمایند

 

آخرین روز دفاع در نیمسال جاری 15 شهریور می‌باشد

لذا فرم های نهایی آمادگی دفاع باید حداکثر تا مورخ 01/06/96

توسط دانشجو به تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل داده شود.

 

    (در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن که شامل تمدید پایان‌نامه خواهد بود بر عهده دانشجو می‌باشد)

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.