ثبت نام ورودی جدید

نویسنده: فناوری اطلاعات.

 

کلیه عزیزان متقاضی ثبت نام در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد این مرکز دانشگاهی ،میتوانند جهت ثبت نام به دانشگاه  مراجعه نمایند

 

تاریخ ثبت نام    96/06/19   لغایت   96/06/22

 

   مشاهده نماییداینجا  شرایط و ضوابط اموزشی و مالی جهت ثبت نام را میتوانید 

 

© Islamic Azad University - Mahmudabad Branch. Developed by: College Group, 2014. All rights reserved.