تاریخ امتحانات نیمسال جاری

چاپ

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند پایان کلاسهای نیمسال جاری ۹۳/۰۳/۰۷ و شروع امتحانات  از تاریخ ۹۳/۰۳/۱۱  لغایت ۹۳/۰۳/۲۷ میباشد

لذا جهت انجام تسویه حساب و امور آموزشی خود قبل از تاریخ فوق اقدام فرمایید